Chirurgia stomatologiczna

Professional dentist doing teeth checkup on female patient dental surgery

Chirurgia stomatologiczna

Oferujemy pełną gamę zabiegów chirurgicznych. Będąc w rękach naszych wprawnych i doświadczonych lekarzy, nie musisz się obawiać zabiegów kryjących się pod na pozór groźnie brzmiącymi nazwami: usunięcia zębów zatrzymanych, resekcji, hemisekcji, podnoszenia dna zatoki szczękowej itp.
Wykonujemy cały szereg zabiegów chirurgicznych, które wspomagają inne dziedziny stomatologii np. endodoncję – resekcję wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgia przyzębia, protetykę – chirurgia przedprotetyczna, czy wreszcie najnowocześniejszy dział – implantologię. Wszystkie wykonywane przez nas zabiegi, robione są w znieczuleniu miejscowym. Do tego celu używamy specjalistycznej aparatury SLEEPER ONE lub QUICK SLEEPER. Sprzęt ten gwarantuje bezbolesne znieczulenie oraz 100% efekt znieczulenia. Zabiegi chirurgiczne wykonujemy zarówno w sposób tradycyjny, jak i przy użyciu najnowszych urządzeń, takich jak: Piezosurgery – skaler do kości oraz Carlo di Giorgi – nóż elektryczny wysokiej częstotliwości do tkanek miękkich.
Usuwanie zębów
Przy obecnym rozwoju stomatologii usuwanie zębów jest ostatecznością. Stomatolodzy zawsze dokładają wszelkich starań, wykorzystują najnowsze osiągnięcia medycyny, aby do tego nie dopuścić. Istotą tego powszechnego i znanego od lat zabiegu, jest oddzielenie zęba od otaczających tkanek i wyjęcie go z zębodołu.
Operacyjne usuwanie zębów
Operacyjne usuwanie zębów dotyczy przede wszystkim korzeni zębowych i zębów zatrzymanych. Ząb zatrzymany, to taki, który pomimo zakończonego rozwoju, pozostaje niewyrznięty. Może być on albo całkowicie niewidoczny, albo widoczny częściowo. Najczęściej zdarza się tak w przypadku zębów mądrości. Co prawda operacyjne usunięcie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż zwykła ekstrakcja, ale dzięki umiejętnościom naszych stomatologów nie jest uciążliwy dla pacjentów. Prawidłowe zaopatrzenie rany pozwala na przyśpieszenie procesu prawidłowego gojenia.
Usuwanie zmian zapalnych i resekcja wierzchołka korzenia
Resekcja korzenia polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Ten sposób leczenia stwarza warunki do prawidłowej odbudowy kości w miejscu usuniętych zmian chorobowych, proces ten można wspomóc zastosowaniem materiału pobudzającego odbudowę kości. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem (skuteczny w ok. 95%). W związku z ogromnym postępem leczenia endodontycznego ( leczenie w powiększeniu, nowoczesne narzędzia do opracowania kanałów), zabiegi te są stosowane coraz rzadziej. Zabieg resekcji wskazany jest w przypadku gdy:
⦁ zastosowane leczenie kanałowe zęba nie powoduje zlikwidowania zmian zapalnych wokół korzenia zęba;
⦁ nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia kanałowego zęba do końca kanału (nieprawidłowa budowa anatomiczna, „zarośnięcie” kanału korzeniowego);.
⦁ wykonane jest estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i/lub korony protetycznej.

Najczęściej resekcję wykonuje się w przypadku zębów jednokorzeniowych, takich jak siekacze i kły, choć nie ma przeciwwskazań, żeby wykonać ją w przypadku innych zębów, które tego wymagają.

Hemisekcja i radektonia
Zabiegi hemisekcji i radektomii wykonywane są bardzo rzadko w przypadku dużych uszkodzeń zębów. Dotyczą one uszkodzeń zębów wielokorzeniowych w przypadku, gdy nie ma możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego jednego z korzeni. Redektomia polega na odcięciu chorego korzenia. Hemisekcja natomiast to usunięcie połowy korony zęba wraz z jednym korzeniem. Pozostała część zęba zostaje odbudowana za pomocą pracy protetycznej.
Leczenie urazów zębów
Urazy zębów to przypadłości, które najczęściej zdarzają się dzieciom, choć do naszego gabinetu zgłaszają się również osoby dorosłe, które podczas uprawiania sportu doznały urazu zębów. Urazy zębów następują także podczas różnego rodzaju wypadków, potknięć, wypadków komunikacyjnych czy pobić. W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić się do stomatologa, który ustali w jaki sposób można pomóc pacjentowi. Uszkodzenie zębów może mieć różne formy, czasami wystarczy leczenie zachowawcze, w części przypadków konieczne jest leczenie kanałowe i protetyczne , a niekiedy jedynym rozwiązaniem jest usunięcie złamanego zęba i odtworzenie go za pomocą leczenia implanto-protetycznego.
Chirurgia przedprotetyczna
Chirurgia przedprotetyczna przygotowuje jamę ustną do leczenia protetycznego. Jej celem jest umożliwienie wykonania najbardziej funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. W takim przypadku lekarz ze wskazań protetycznych może usunąć zęby, czy zniekształcenia i zmiany chorobowe kości i/lub tkanek miękkich.
Chirurgia przedprotetyczna zajmuje się także przygotowaniem miejsca pod wszczepienie implantów zębowych – czasem niezbędny jest zabieg odbudowujący kość, którym może być augmentacja wyrostka zębowego, czy podniesienie dna zatoki zębowej. Do tych zabiegów wykorzystywane są biomateriały pobudzające wytwarzanie tkanki kostnej. Sam zabieg wszczepienia implantów wykonuje się zazwyczaj po ok. 6 miesiącach od powyższych zabiegów.
Przebieg leczenia
Leczenie chirurgiczne rozpoczyna się od wizyty poświęconej diagnostyce. Zawsze duże znaczenie ma wywiad ogólny, dzięki niemu można zdecydować o wyborze najlepszych preparatów znieczulających i techniki zabiegu. W czasie wywiadu stomatolog decyduje o tym, czy występuje konieczność podania antybiotyków oraz sprawdza jakie leki przyjmuje pacjent. Zdarza się również, że konieczne jest wykonanie badań ogólnych, czy konsultacja z innymi lekarzami. Następnym krokiem jest badanie kliniczne pacjenta, uzupełnione również badaniem radiologicznym. Po zaplanowaniu przebiegu leczenia i zaakceptowaniu go przez pacjenta, kolejnym etapem leczenia jest przeprowadzenie zabiegu i przekazanie pacjentowi zaleceń i porad.